Temmuz 2020

Doğum Bekleme Süresi: Sigortalının poliçe tanzim tarihinden itibaren sigorta şirketinin belirlediği süreler içinde hamile kalmaması hususudur. Bu süre sigorta şirketlerine göre değişkenlik göstermekle beraber genel olarak bir yıldır. Hamilelik ve Doğum Teminatı bulunan planlarda, hamilelikle ilgili teminat kapsamında bulunan giderlerin karşılanabilmesi için hamileliğin, teminatın alındığı ilk tarihten itibaren Sigorta şirketinin belirlediği süre içerisinde hamile kalınmaması gerekmektedir. Gebelik Hak Edişi hesaplamasında sigortalının Son Adet Tarihi (SAT) dikkate alınır. Teminat ilk kez alındığında mevcut olan veya belirlenen bekleme süresi içinde başlayan hamileliklerle ilgili tüm giderler teminat kapsamı dışındadır.

Sağlığımız, yaşamımızın sürdürülmesinde, yaşam kalitemizin yükseltilmesinde ve korunmasında özel bir öneme sahiptir. Sağlık konusunda başımıza bir şey gelmeden, bu sürecin bize neler getireceğine hatta bizden neler götüreceğini bilemeyiz. Tabii ki herhangi bir sağlık sorunu yaşamamanız, en büyük temennimiz. Ancak bu tarz durumlara karşı tedbiri elden bırakmamak adına yapmamız gereken en önemli adım bir Sağlık Sigortası yaptırmak olacaktır. OYAK Grup Sigorta’nın 36 iş ortağı arasından kendinize uygun sigorta firmasına ulaşabilirsiniz.

Online teklif almak için buraya tıklayın.

Sağlık Sigortası Faydası Nedir?

Özel sağlık sigortası, sigortalıların sigortalanma süresi içerisinde hastalanmaları ve/veya kaza sonucu yaralanmaları halinde tedavileri için gerekli masrafların karşılanmasını teminat altına almaktadır.

Sağlık Sigortası ile İlgili Bilmeniz Gerekenler

Sağlık Sigortası ile İlgili Bilmeniz Gerekenler

Bekleme Süreleri ve Teminat Hak Edişleri: Sigorta şirketleri poliçe başlangıç tarihinden önce var olan hastalıklar ile ilgili bahsi geçen hastalıkları teminat dışı bırakabilmekte, ek prim veya limit uygulaması ile sigortalıyı poliçeye dahil edebilmektedir. Bunun anlamı, sigorta şirketlerinin poliçe başlangıç tarihi öncesindeki hastalıkları değerlendirmeye alarak, ilgili hastalığın kapsam içinde olup olmayacağına karar vermesidir. Ayrıca istisna notlarında belirtilen, kuluçka evresi olan, kişinin kendisinin de önceden hastalığın varlığını bilmediği, fıtık, omurga hastalıkları, kist, anorektal hastalıklar, rahim ve yumurtalık hastalıkları, bademcik ve geniz eti hastalıkları, burun polipleri, eklem hastalıkları, prostat, varis, böbrek ve üriner sistem hastalıkları ve tiroit gibi hastalıklar da ilk bir yıl içinde ortaya çıkması halinde kapsam dışı tutulacağıdır. Poliçe başlangıç tarihi öncesine dayanan rahatsızlıklar sigorta şirketinin değerlendirmesi sonucu kapsam dışı olacağı gibi poliçe başlangıç tarihi sonrasında oluşan ve kuluçka evresi olan rahatsızlıklar da bir yıllık bekleme süresine tabidir.

Ömür Boyu Yenileme Garantisi: Sigortalının ilk kez sigortalanması halinde sigorta şirketlerinin özel şartlarına göre değişen üç veya dört yılın tamamlanmasının ardından belirlenen hasar/prim oranını geçmemesi şartıyla sigortalılarına verdikleri haktır. Ömür Boyu Yenileme Garantisi alan bir sigortalı, bu hakkın alınış tarihi itibariyle herhangi bir hastalık ile karşılaşılması durumunda muafiyet, ek prim, limit gibi uygulamalarla karşılaşamaz. Ayrıca dilediği sürece poliçe yenilemesini yaptırabilme hakkına sahiptir. 

Anlaşmalı/Anlaşmasız Kurum: Sigortalı, poliçesini tanzim ettirdiği sigorta şirketinin anlaşmalı kurumlarından birini tercih etmesi halinde belirlenen ödeme yüzdesi oranında direkt provizyon (onay) alabilmektedir. Anlaşmasız kurumların tercih edilmesi halinde ise faturaların sigortalı tarafından ödenmesi durumunda, faturaların sigorta şirketine ibraz edilmesi ile sigorta şirketinden anlaşmasız kurum ödemesi oranında tekrar ödeme alınabildiği bir sistemdir. 

Poliçenin Provizyona Açılması ve Ödemeler: Özel sağlık sigortası poliçesi peşinatın tahsil edilmesinin ardından aktifleşecektir. İlk prim ödemesi yapılmadan, sigorta başlamayacaktır ve poliçede prim borcu olması halinde yine provizyona kapatılacaktır. Ayrıca poliçeler için yıllık vergi matrahı kadar miktar gider olarak gösterilip, belirli bir oranda vergi iadesi alınabilmektedir.

| OYAK GRUP SİGORTA
Devam edebilmek için aşağıdaki "Ben robot değilim" kısmını işaretleyiniz.