Açık Rıza Metni

OYAK GRUP SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN MÜŞTERİ İZİN FORMU

1. Genel Bilgi
OYAK GRUP SİGORTA ve Reasürans Brokerliği Anonim Şirketi (“OYAK Brokerlik” veya “Şirket”) ile paylaştığınız kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve ilgili mevzuat kapsamında gerçekleşecektir. Sözleşmeler kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler çerçevesinde kişisel verileriniz işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İzin Formu’nda belirtildiği şekilde işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerin Toplanması ve Usulü
Kişisel verileriniz; KVK Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak; sizlerin beyanlarına istinaden, sigorta şirketleri ve eksperler, tedarikçilerimiz, şirketimiz çalışanları ve sistemlerimiz, iş ortaklarımız, üçüncü kişiler aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda toplanmaktadır.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler
Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki dayanağı; Sigortacılık Kanunu, Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği, Sigortacılık Destek Hizmetleri Yönetmeliği, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve yukarıda sayılan mevzuatla sınırlı olmamak kaydıyla yasal yükümlülüklerin ve gerekliliklerin yerine getirilmesidir.

Kişisel verileriniz; sözleşmenin kurulması ve teklif süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, özellikle; teklif süreçlerinin yürütülmesi, tüm bireysel ve kurumsal sigorta poliçelerine ait hasar süreçlerinin yürütülmesi, cari kart işlemlerinin gerçekleştirilmesi, tüm bireysel ve kurumsal sigorta (ferdi, hayat, kasko vb.) süreçlerinin yürütülmesi, performans raporu süreçlerinin yürütülmesi, müşteri görüşmelerinin saklanması, OYAK Sağlık Platformu/ OYAK Platform başvuru süreçlerinin gerçekleştirilmesi, tüm bireysel ve kurumsal sigorta yenileme süreçlerinin yürütülmesi, fatura süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına gerekli bildirimlerin yapılması vb. amaçlar doğrultusunda ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işlenmektedir.

4. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması
Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla; Sigortacılık Kanunu, Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği, Sigortacılık Destek Hizmetleri Yönetmeliği, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve sayılan mevzuatla sınırlı olmamak kaydıyla yasal yükümlülüklerin ve sözleşme gerekliliklerinin yerine getirilmesi amacıyla; yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, Şirketimizin ilgili tedarikçilerine, iş ortaklarına, iştirak ve bağlı ortaklıkları ile fon kurucularına aktarılabilmektedir.

Tarafıma ait kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verilerin yukarıda açıklandığı üzere, ilgili mevzuat ve sözleşmeler kapsamındaki süreçler dâhilinde işlenmesine ve ilgili kişiler ile yurt içinde ve yurt dışında bulunan yetkili kamu kurum ve kuruluşları, OYAK Grup Şirketleri, ortak teşebbüsleri, iş ortakları ve tüm bunların bağlı kuruluşları ile yurt içinde ve yurt dışında bulunan ilgili kişi ve kurumlara aktarılmasına izin veriyorum.

 

 

Sizin için en doğru teklife ulaşabileceğiniz karşılaştırmalı sigorta tekliflerimizi deneyin!

Teklif Al
| OYAK GRUP SİGORTA
Devam edebilmek için aşağıdaki "Ben robot değilim" kısmını işaretleyiniz.