Sabit Kıymet Sigortaları / Yangın Paket

Sabit Kıymet Sigortaları, sigortalıya ait bina, makine tesisat, emtia, demirbaş gibi şirketin fiziksel varlıklarını doğal afetlere ve kazalara karşı güvence veren sigorta poliçeleridir. Poliçe teminatına dahil olan risklerin gerçekleşmesi durumunda, yapılacak ek teminatlar ile birlikte fiziksel hasarı, maddi hasarı, ticari faaliyetin aksaması durumunda oluşabilecek kar kaybını da koruma altına alabilmektedir.

İş yeri için yapılan bu sigortalar paket sigorta özelliği taşımakla konut sigortalarında olduğu gibi ortak olarak yangın teminatı olmaktadır. Bu temel teminatın yanı sıra, yangın mali sorumluluk, hırsızlık, cam kırılması, ferdi kaza gibi teminatlar da ek olarak teminat altına alınabilmektedir.

Yangına bağlı kâr kaybı sigortası, ilgili yangın poliçesinde teminat verilen riskin gerçekleşmesi durumunda, ticari faaliyetin durma veya aksaması tamamen giderilinceye kadar geçen süre içinde ve poliçede belirtilen azami tazminat süresini aşmamak kaydıyla, meydana gelecek kar kaybına karşı güvence vermektedir.

Yangın poliçesine bağlı olarak alabileceğiniz ek teminatların başında; 

 • Yangına Bağlı Kar Kaybı,
 • Cam Kırılması,
 • Hırsızlık Sigortası, gelmektedir.

Yangın poliçeleri ana teminatı ve ek sözleşme kapsamında teminatta bulunan standart riskler; 

 • Yangın,
 • Duman,
 • Deprem ve yanardağ püskürmesi,
 • Dahili su,
 • Sel, su baskını,
 • Yer kayması,
 • Kötü amaçlı halk hareketleri, kargaşa, grev, lokavt, terör,
 • Fırtına,
 • Dolu,
 • Kar ağırlığı,
 • Deniz, hava veya kara taşıtlarının sigortalı mülke çarpması,
 • Enkaz kaldırma masrafları,
 • Kira kaybı ve intifadan mahrumiyet,
 • Yangın ve infilak mali sorumluluğu,
 • Sigorta sözleşmesiyle teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesi sonucunda doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelen her türlü çevre kirliliği sebebiyle oluşabilecek bütün zararlar, risk sınıflandırmasına dahil edilmektedir.

 

Sizin için en doğru teklife ulaşabileceğiniz karşılaştırmalı sigorta tekliflerimizi deneyin!

Teklif Al
| OYAK Grup Sigorta
Devam edebilmek için aşağıdaki "Ben robot değilim" kısmını işaretleyiniz.