Grup Hayat Sigortası

Grup Hayat Sigortası, şirketinizin çalışanlarını ve ailelerini, çalıştıkları dönemde oluşabilecek risklere karşı güvence altına alan, yaşam standartlarını korumayı amaçlayan, avantajlı bir hayat sigortasıdır.

Grup Hayat Sigortası beklenmedik risklere karşı çalışanlarınıza finansal güvence sağlar. Grup Hayat Sigortaları ile vefat, sakatlık, kritik hastalık gibi beklenmedik durumlara karşı çalışanlarınıza ve ailelerine maddi güvence sağlayabilirsiniz.

 • 18 - 65 yaş arasındaki tüm çalışanlar poliçe kapsamına alınabilir.
 • En az 10 çalışanın kapsam altına alınması gerekir.
 • Sigorta süresi 1 yıldır. Sigorta poliçesi isteğe bağlı olarak her yıl yenilenir.

Teminatlar

Çalışanlarınız  ecelen vefat  riskine karşı OYAK Grup Sigorta Brokerliği güvencesi altındadır.

Ek Teminatlar: Talep edilmesi halinde aşağıda yazılı Ek Teminatlar  sağlanabilmektedir.

 • Kaza Sonucu Vefat
 • Kaza Sonucu Daimi Sakatlık
 • Hastalık Sonucu Daimi Sakatlık
 • Kaza Sonucu Tedavi Giderleri
 • Kaza Sonucu Haftalık Gelir Kaybı
 • Kritik Hastalıklar
 • Deprem
 • Asistans Hizmetleri

Vergi Avantajı:
İşverenler için bu sigorta kapsamında ödenen primler vergiye esas matrahtan düşülebilir. Ücretli çalışanların kendisine, eşine ve küçük çocuklarına ait hizmet erbabı tarafından ödenen şahıs sigorta primleri, ödendikleri ayda elde edilen brüt ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde vergi matrahından indirilebilir. Daha detaylı bilgi için Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.gib.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Sizin için Grup Hayat Sigortası ürününe ulaşabileceğiniz karşılaştırmalı sigorta tekliflerimizi deneyin!

Teklif Al
| OYAK GRUP SİGORTA
Devam edebilmek için aşağıdaki "Ben robot değilim" kısmını işaretleyiniz.