Broker Yetki Belgesi

İşbu Broker Yetki Belgesi ile OYAK GRUP SİGORTA ve Reasürans Brokerliği A.Ş.’yi 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu, 27.05.2015 Tarih ve 29368 Sayılı Resmi Gazete ve ilgili mevzuat çerçevesinde sigorta brokerim olarak atadığımı bildiririm. Bu çerçevede OYAK GRUP SİGORTA ve Reasürans Brokerliği A.Ş., şahsımı temsil ederek, talep ettiğim sigorta ürünlerine ilişkin olarak teklif almak, uygun bulduğum teklifleri kabul etmek, sigorta sözleşmesi akdetmek, sigorta şirketi tarafından düzenlenen sigorta poliçesi, bilgilendirme formu, zeyilname veya diğer belgeleri teslim almak, sigorta şirketi tarafından kendisine prim transfer yetkisi verilmiş olması halinde ödediğim primleri şahsım adına transfer etmek, tarafıma iade edilecek sigorta primlerini kabul etmek, mevcut poliçelere ilişkin iptal ve/veya değişiklik talepleri, hasar ihbarları dahil sigorta sözleşmelerinin uygulanmasına ilişkin tüm işlemleri gerçekleştirmek, sigorta tazminatının tahsili hususunda yardımcı olmak, teklifname, bilgilendirme formu, poliçe, zeyilname gibi sigorta sözleşmesiyle ilgili tüm belge ve bilgileri e-posta ve/veya diğer iletişim araçlarıyla şahsıma iletmek üzere yetkili kılınmıştır.

İşbu Broker Yetki Belgesinin süresi imza tarihinden itibaren ‘'1’’ yıldır. Tarafımca aksi belirtilmediği sürece yetki belgesi sürenin sonunda da geçerli olmaya devam eder. Bu Yetki Belgesiyle daha önceden verilmiş olan tüm Yetki Belgeleri aynı gün geçerliliğini yitirir.

Sizin için en doğru teklife ulaşabileceğiniz karşılaştırmalı sigorta tekliflerimizi deneyin!

Teklif Al
| OYAK GRUP SİGORTA
Devam edebilmek için aşağıdaki "Ben robot değilim" kısmını işaretleyiniz.