Grup Ferdi Kaza Sigortası

Grup Ferdi Kaza Sigortası, şirketinizin çalışanlarını, kaza sonucu oluşabilecek risklere karşı güvence altına alan bir sigortadır. Grup Ferdi Kaza Sigortası ile kaza sonucu oluşacak tıbbi bakım giderleri de teminat altına alınır.

Çalışanlarınızı, başlarına gelebilecek kazalara karşı sigortalayın; hem onlara güvenli bir gelecek kurun hem de şirketinizin geleceğine güvenle bakın.

  • Grup poliçelerinde sigortalanma yaşı 16 - 70 arasıdır. 18 yaşının altındaki kişiler için Vefat teminatı verilemediğinden, sadece kaza sonucu kalıcı sakatlık teminatı verilebilmektedir.
  • En az 10 çalışanın kapsam altına alınması gerekir.
  • Sigorta süresi 1 yıldır. Sigorta poliçesi isteğe bağlı olarak her yıl yenilenir.

Teminatlar

Çalışanlarınız  kaza sonucu vefat  riskine karşı OYAK GRUP SİGORTA güvencesi altındadır.

Ek Teminatlar: Talep edilmesi halinde kaza sonucu vefat teminatına ek olarak aşağıdaki teminatlar sağlanabilmektedir.

  • Kaza Sonucu Daimî Sakatlık
  • Kaza Sonucu Tedavi Giderleri
  • Kaza Sonucu Haftalık Gelir Kaybı
  • Kritik Hastalıklar
  • Deprem
  • Asistans Hizmetleri

Vergi Avantajı
İşverenler için bu sigorta kapsamında ödenen primler vergiye esas matrahtan düşülebilir. Ücretli çalışanların kendisine, eşine ve küçük çocuklarına ait hizmet erbabı tarafından ödenen şahıs sigorta primleri, ödendikleri ayda elde edilen brüt ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde vergi matrahından indirilebilir. Daha detaylı bilgi için Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.gib.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Sizin için Grup Ferdi Kaza ürününe ulaşabileceğiniz karşılaştırmalı sigorta tekliflerimizi deneyin!

Teklif Al
| OYAK GRUP SİGORTA
Devam edebilmek için aşağıdaki "Ben robot değilim" kısmını işaretleyiniz.