Nakliyat Sigortaları

Nakliyat sigortaları,

 • Tekne Gövde Sigortası,
 • Yat Sigortası,
 • Kıymet Sigortası,
 • Tekne İnşaat Sigortası,
 • Genel Kargo,
 • Proje Kargo Taşıması,
 • Stock Throughputs,
 • Nakliyat Abonman,
 • Terminal Operatör Sorumluluk Sigortası,

başlıkları altında değerlendirilmekle birlikte,

 • Emtia Nakliyat Sigortaları,
 • Kıymet Nakliyat Sigortaları,
 • Tekne Sigortaları,
 • Sorumluluk Sigortaları,

olmak üzere 4 ana gruba ayrılmaktadır.

Emtia Nakliyat Sigortası

Emtia Nakliyat Sigortası, deniz, hava, kara ve demir yolu ile taşıması yapılan bir yükün kaza ya da olaya bağlı olarak hasar görmesi durumunda devreye giren bir sigorta ürünüdür. Nakliyat Sigortalarındaki başlıca teminat grupları aşağıdaki gibidir.

Geniş Teminat: Poliçe Genel Şartlarında istisna bırakılan haller haricinde yaşanabilecek her türlü fiziksel hasar ve kayıplara (tüm rizikolara) karşı taşınan malzemeyi güvence altına alan teminat türüdür.

Dar Teminat: Nakliyatı gerçekleştiren aracın kaza, yangın, infilak gibi kısmi rizikoları güvence altına alındığı teminat türüdür. Bu rizikolar içine yükleme, aktarma, boşaltma esnasında oluşacak hasarlar ve hırsızlık, malın ıslanması gibi bazı büyük rizikolar dahil değildir.

Tam Ziya: Taşınan yükün nâkil vasıtası ile birlikte tamamen yok olması halinde teminat sağlamaktadır. Sigorta sözleşmesine ek prim ödeyerek grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve terör risklerinden kaynaklanacak kayıpları da teminat altına alabilirsiniz. 

Flotan Poliçe: Nakliyatı yapılacak emtianın, yükleneceği araç bilgileri, tarihi kesinlik kazanmadan aradaki belirsiz süreyi teminat altına alan poliçe türüdür. Flotan Poliçe, mevcut bilgi ve belgeler ile yapılan geçici bir poliçe olup, araç bilgileri ve yükleme tarihi kesinleştikten sonra kati sigorta poliçesi kapsamına girmektedir.

Kati Poliçe: Nakliyat ile ilgili sevk tarihi, sefer, değer ve araç verileri mevcut ise kati poliçe düzenlenmektedir.

Abonman Poliçe: Sigortacı, belli bir zaman dilimi içinde taşınacak yükün cinsî, teminat türü ve limiti ile birlikte geçerli şartların belirlendiği sözleşme düzenlemektedir. Bu sözleşme dahilinde sefer bazlı Nakliyat Sigorta Poliçesi düzenlenmektedir.

Blok Abonman Poliçe: Abonman poliçeye benzemekle birlikte, yıllık olarak düzenlenen poliçe türüdür. Sigortacıya bildirilen yıllık taşıma cirosu temel alınarak bir yıl içerisinde yapılacak tüm taşımalar için toplam prim hesaplanır. Bu sayede yapılan taşımalar herhangi bir ihbar yükümlülüğü olmaksızın teminat altındadır.

Kıymet Sigortası

Hisse senedi, tahvil, bono, senet, çek gibi kıymetli evrakların ya da altın, gümüş, külçe, para ve döviz gibi kıymetli madenlerin uygun koşullarda taşınması sırasında uğrayacakları hasar ve kayıpları, silahlı gasp ve soygun dahil olmak üzere teminat altına alınır.

Tekne Sigortası

Tekne Sigortaları, özel veya ticari amaçlı olarak kullanılan deniz araçlarının; denizde, karada, çekçek yerinde oluşabilecek risklere karşı koruma sağlayabilen yıllık olarak yenilenen bir sigorta ürünüdür. Bir nevi deniz kaskosu olarak düşünülebilecek tekne sigortası ile tekneye dair olan makine aksamını, bot ve aksesuarları güvence altına alınabilmektedir. Tekne Sigortası sadece denizde olan risklere karşı güvence vermez aynı zamanda genel bakım sırasında, montaj, sökme veya taşıma süreci gibi işlemlerde oluşabilecek risklere karşı da güvence vermektedir.

Taşıyıcı Sorumluluk Sigortaları

Taşıyıcı Sorumluluk Sigortaları Yurt İçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası ve C.M.R Sigortası olmak üzere ikiye ayrılır.

Yurt İçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası, yurt içinde taşıyıcılık yapan nakliyat firmalarının, sevkiyat sürecinde kendilerine ait ve/veya kiraladıkları araçların oluşabilecek hasar durumunda kendileri üzerine düşen yasal sorumluluğu, poliçe üzerinde anlaşılmış şartlar ve limitler çerçevesinde temin eden sigortadır.

C.M.R sigortaları, bir diğer ismiyle Yurt Dışı Taşıyıcılık Sorumluluk Sigortası, uluslararası taşıyıcılık yapan nakliyat firmalarının yük sahibine CMR Konvansiyonu ile belirlenmiş hukuki sorumluluklarını poliçede belirlenen şart ve limitler kapsamında güvence altına alır.

Nakliyat Sigortaları için Sıkça Sorulan Sorular

Nakliyat sigortalarının yaptırılması için yasal bir zorunluluk yoktur. Bununla birlikte emtia nakliyat (yük) sigortalarında bankaların sigorta güvencesi aramaları, tekne sigortalarında ise riske maruz meblağların yüksekliği ve ipotek alacaklısının sigorta teminatı arzusu, nakliyat sigortalarını finansal bir zorunluluk haline getirmiştir.

Nakliyat sigortaları uluslararası nitelikte sigortalardır. Dışalım ya da dışsatıma konu yükün sigortasında, satış sözleşmesinin taraflarından biri yabancı olacağından gerek alıcı gerekse satıcının standart ve uluslararası kabul görmüş bir sigorta teminatı üzerinde anlaşmaya varmaları gerekmektedir. Diğer taraftan tekne sigortalarında da aynı zorunluluk teknenin çalışması sırasında muhatap olabileceği yabancı üçüncü şahıslar (gemi, liman yetkilisi vb.) açısından ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de bütün dünyada genel kabul ve kullanım alanı bulmuş olan Londra Sigortacılar Enstitüsü (Institute of London Underwriters) tarafından hazırlanmış yük ve tekne kloz takımları nakliyat sigorta poliçesine özel şart olarak eklenip kullanılmaktadır.

Emtia nakliyat (yük) sigortalarının fiyatlandırılmasında rol oynayan etkenleri dört bölümde toplayabiliriz.

-Malın cinsi, ambalajı, taşıma biçimi
-Sefer
-Taşıma aracı
-Teminatın kapsamı

Tekne sigortalarının fiyatlandırılmasında rol oynayan etkenleri beş bölümde özetleyebiliriz.

-Teknenin cinsi
-Teknenin sigorta bedeli
-Teknenin yaşı ve tonajı
-Teminatın kapsamı
-Teknenin sefer sahası ve faaliyet alanı

Sizin için Nakliyat Sigortaları ürününe ulaşabileceğiniz karşılaştırmalı sigorta tekliflerimizi deneyin!

Teklif Al
| OYAK GRUP SİGORTA
Devam edebilmek için aşağıdaki "Ben robot değilim" kısmını işaretleyiniz.