Yabancı Uyruk Sigortası

2013’ün Nisan ayında uygulamaya alınan yönetmelikle ikamet izni alacak yabancılara, özel sağlık sigortası yaptırma zorunluluğu getirilmiştir. Bu zorunluluk ile Türkiye’de, vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni almaları, ikamet izni alabilmeleri için de Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta şirketlerinden özel sağlık sigortası yaptırmaları gerekmektedir. Kısa dönem ikamet izni için bir yıllık özel sağlık sigortası yapılabilirken, iki yıllık özel sağlık sigortası yapan sigorta şirketleri de mevcuttur.

Asgari olarak yaptırılacak özel sağlık sigortasının kapsaması gereken en düşük teminat yapısı Hazine Bakanlığı’na bağlı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından duyurulmuştur. Buna göre; tüm anlaşmalı sağlık kurumlarında yatarak tedavi giderleri limitsiz, anlaşmalı olmayan sağlık kurumlarında ise yıllık 20.000 TL limit ve %20 sigortalı katılım payı olmalıdır. Ayakta tedavi giderleri ise yıllık 2.000 TL limit ve  %40 sigortalı katılım payı olmalıdır. (Daha üst teminatlarda poliçe alınması mümkündür).

Ayrıca poliçe üzerinde;“Yabancı Uyruk Sigortası, 6/6/2014 tarih ve 9 sayılı İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge’de belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır” ifadesi mutlaka yer almalıdır.

Not: Oturma izni alındıktan sonra poliçenin iptal edilmesi mümkün değildir. Yalnızca aşağıdaki durumlarda poliçe iptali yapılabilmektedir:

  • Genelge gereğince ikamet izin süresini kapsayan yeni bir özel sağlık sigortası sözleşmesinin ibrazı,
  • İkamet izninin iptali,
  • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince Genel Sağlık Sigortası kapsamına dahil olunduğunu gösterir belge ibrazı.

Ayrıca; Türk vatandaşları için sağlık poliçelerinde uygulanan genel ve özel şartlar yabancılar için yapılan özel sağlık sigortası poliçeleri için de geçerlidir. Bu konu ile ilgili olarak özel sağlık sigortası bölümünden faydalanabilirsiniz.

Sizin için Yabancı Uyruk Sigortası ürününe ulaşabileceğiniz karşılaştırmalı sigorta tekliflerimizi deneyin!

Teklif Al
| OYAK GRUP SİGORTA
Devam edebilmek için aşağıdaki "Ben robot değilim" kısmını işaretleyiniz.