Enerji Sektörüne Özel Sigortalar Nedir?

Enerji talebindeki küresel artış, çevresel etkilerle birlikte enerji ve enerjiye bağlı sektörlerde etkin bir “ Enerji risk yönetimi ” yapılmasını ve dolayısıyla enerji sigortalarına olan ihtiyacı ön plana çıkartmaktadır. Enerji üretimi ve altyapısı alanlarındaki küresel risk yönetimi ve sigorta ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bu alana odaklanmış enerji uzmanlarıyla faaliyette bulunan OYAK GRUP SİGORTA, sahip olduğu kapsamlı bilgi ve deneyimden yararlanarak, yasal, finansal, teknolojik, çevresel ve coğrafi durumlarına göre müşterilerine sigorta aracılığı ve danışmanlık kapsamında hizmet vermektedir.

Enerji projelerinin yaşam döngüleri boyunca etkin risk danışmanlığı ve sigorta hizmetleri sunan OYAK GRUP SİGORTA, enerji endüstrisinin yerel ve küresel çapta karşılaşacağı zorluklara karşı yenilikçi “ Risk yönetimi ” ve “ Sigorta çözümleri ” sunmaktadır.

Yerel Bilgi, Küresel Mevcudiyet

OYAK GRUP SİGORTA’nin, enerji ve enerjiye bağlı sektörlerdeki kaynak ve tecrübesiyle desteklenen küresel mevcudiyeti, bu sektörde faaliyet gösteren müşterilerinin her türlü risk yönetimi ve sigorta ihtiyaçlarına cevap verebilmesini sağlamaktadır.

Yetkili bir Lloyd’s brokeri olarak başta Londra sigorta piyasası olmak üzere, Avrupa, Uzak Doğu ve Orta Doğu Sigorta marketleri ile yakın iş birliği yapmaktayız.

Küresel güç ve yerel bilginin sağladığı bu avantaj, yenipazar ve kapasiteler, alternatif ürün ve çözümler ile müşterilerimize optimum şartlarla hizmet vermemizi sağlamaktadır.

Her Türlü Enerjiye Odaklanma ve Projelerin Desteklenmesi

OYAK GRUP SİGORTA; sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji, nükleer enerji de dahil olmak üzere, enerji üretiminin her alanındaki deneyimiyle müşterilerine risklerini etkin ve verimli bir şekilde tanımlama, yönetme ve transferinde destek vermektedir.

Yurt içi ve yurt dışındaki büyük enerji yatırımlarına hem inşaat hem de operasyon dönemlerinde kapsamlı sigorta ve reasürans çözümleri ile danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Enerji sigortalarında inşaat - montaj dönemi ve operasyon döneminde teminat sağladığımız işletmeler:

  • Doğal Gaz Çevrim Santralleri
  • Termik Santral
  • Petrol Üretim
  • Boru Hatları, Depolama Tesisleri ve Terminaller
  • Hidroelektrik Enerjisi Üretim (HES)
  • Güneş Enerjisi Üretim (GES)
  • Rüzgâr Enerjisi Üretim (RES)
  • Jeotermal Enerjisi Üretim
  • Bio-termal Enerjisi Üretim
  • Rafineri/Hidrokarbon İşleme Tesisleri

Sizin için Enerji Sektörüne Özel Sigortalar ürününe ulaşabileceğiniz karşılaştırmalı sigorta tekliflerimizi deneyin!

Teklif Al
| OYAK GRUP SİGORTA
Devam edebilmek için aşağıdaki "Ben robot değilim" kısmını işaretleyiniz.