Ekim 2022

OYAK GRUP SİGORTA ayrıcalığı ve uzmanlığıyla kurumunuza ait riskleri tespit ederek yönetebileceğinizi biliyor musunuz?

Risk Danışmanlığı hizmeti, bir risk yönetimi çerçevesinde sigortaya devredilebilen ve devredilemeyen risklerin araştırmasını yapar ve geniş bir yelpazede Kurumsal Risk ve İş Sürekliliği Yönetimi hizmetleri sunar.

Modern ve profesyonel bir yaklaşımla, şirket hedef ve stratejilerine uygun şekilde risk değerlendirme işlemleri ile kurumunuz için ne tür hizmetler alabilirsiniz? Yazımızın devamında, hangi konuda riskinizi ölçebileceğinizin cevaplarını keşfedebilirsiniz.

1.Sabit Kıymet Risk Yönetimi

Sabit Kıymet Risk Yönetimi’nde öncelikle, işletmelerin sabit kıymetlerinin teknik tasviri yapılır ve sigortaya konu olan yangın, yıldırım, infilak, doğal afet ve makina kırılması risklerine karşı alınan önlemler incelenir. 

Ardından, talep doğrultusunda akredite çalışma ortaklarımız ile aktif ve pasif yangın koruma sistemlerinin test edilerek yerel ve/veya uluslararası standartlara göre tavsiyelerin verilmesiyle, sabit kıymet risklerinin şirket politika ve stratejileri doğrultusunda yönetilmesi sağlanır.

Sabit Kıymet Risk Yönetimi aşağıdaki hizmetleri sunar:

 • Sabit Kıymet Risk Analizi (Öneri Raporu)
 • Sabit Kıymet Risk Teftiş Raporu (Underwriting / Risk Tasvir Raporu)
 • NatCat Analizi (Deprem ve Terör Modelleme)
 • Makine Kırılması Risk Analizi (Öneri Raporu)
 • Makine Kırılması Risk Teftiş Raporu (Underwriting / Risk Tasvir Raporu)
 • Aktif ve Pasif Yangın Koruma Sistemleri Testleri
 • Yangın & Tahliye Modelleme

2.Siber Risk Yönetimi

Çağımızın en önemli risklerinden biri de siber risklerdir. Siber risklerin önüne geçilmesi, iş süreçlerinin aksamadan işlemesi anlamında büyük önem taşıyor. 

Siber Risk Yönetimi’nde, kurum ve kuruluşların siber güvenlik risklerinin, proaktif bir şekilde tespit edilmesi adına bir risk değerlendirmesi çalışması yapılır ve çalışma sonucu ortaya çıkan risk skoru ve öneriler doğrultusunda, öngörülebilir risklerin azaltılması hedeflenir. 

OYAK GRUP SİGORTA & HAVELSAN iş birliği kapsamında, siber güvenlik ve uzaktan haberleşme araçları ile ilgili yazılımlar ile siber güvenliği, geleneksel yöntemler dışında bütüncül bir risk yönetimi ile yapılır.

Siber Risk Yönetimi’nde aşağıdaki hizmetler sağlanır:

 • Siber Güvenlik Testi Analiz Hizmeti
 • KVKK Uyum Danışmanlığı
 • İLETİ
 • Diyalog
 • Evraka
 • Kalkan
 • Bariyer

3.Kurumsal Risk Yönetimi

Kurumların risklerinin kök nedenlerinin tanımlanması ve bu nedenlerin önceliklendirilerek iyileştirilmesi gerekir.

OYAK GRUP SİGORTA uzmanlarının yürüttüğü Kurumsal Risk Yönetimi’nin amacı şirketlerin; iç veya dış nedenlerden kaynaklanan, öngörülebilen veya öngörülemeyen, ölçülebilen veya ölçülemeyen tüm risklerini belirli bir yöntemle en etkin şekilde yönetmesi ve bunu yaparken kaynakları en iyi şekilde kullanarak kurum çapında değer yaratmasıdır.

Kurumsal Risk Yönetimi’nde aşağıdaki hizmetler sağlanır:

 • ISO 31000 Olgunluk Analizi
 • Kurumsal Risk Farkındalık Eğitimleri
 • Risk Tanımlama, Önceliklendirme ve Aksiyon Planlama
 • Kurumsal Risk Yönetimi Politika ve Prosedürlerinin Oluşturulması


4.İş Sürekliliği Yönetimi

Kurumunuza ait iş süreçlerinin kalıcı bir kesintiye uğramaması önemlidir. OYAK GRUP SİGORTA’nın uzman ekibi, İş Sürekliliği Yönetimi hizmetiyle iş süreçlerini kesintiye uğratacak bir olayın ardından, ürün ve hizmetlerinin daha önceden belirlenen seviyelerde devam etmesini hedefler. (ISO 22301) 

İş Sürekliliği Yönetimi çerçevesinin oluşturulması, organizasyonun belirlenmesi, rol ve sorumluluklar ile iş sürekliliği yönetimi süreçlerinin tamamlanması çalışmalarını kapsar.


İş Sürekliliği Yönetimi aşağıdaki hizmetleri sunar:

 • ISO 22301 Olgunluk Analizi
 • İş Etki Analizleri
 • Acil Durum Yönetimi, Kriz Yönetimi ve İletişimi ile İş Kurtarma Planlarının Oluşturulması
 • Test ve Simülasyon Egzersizleri
 • Kurum İçi Eğitimler

5.Ürün Güvenliği ve Geri Çağırma Risk Yönetimi

Geri çağırma ve ürün güvenliğinin ihlal edilmesi kurumlar için talihsiz ve büyük zararlar yaratabilecek durumlardır.

Bu hizmetimizle kurum ve kuruluşların marka itibarının zedelenmesi, pazar payında yaşanabilecek kayıplar, hukuksal maliyetler, geri çağırma ve telafi giderleri gibi olumsuz durumlara karşı korumaya yönelik sistemin kurulması amaçlanır.

 • Ürün Güvenliği ve Geri Çağırma Mevcut Durum Analizi
 • Ürün Geri Çağırma Planlarının Oluşturulması
 • Geri Çağırma Simülasyonu

6.Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetimi

İş kazaları daima kurum, kuruluşları ve çalışanları tehdit ediyor. Üstelik pandemi dönemi kuruluşların ekstra önlem almasını gerektiriyor.

Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetimi, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki iş kazası ve pandemi kaynaklı yaşanabilecek maddi ve manevi kayıpları ve marka itibar kaybını en az indirmek amacıyla, bu alandaki risklerin saha ve masa başı çalışmalarla tespit edilerek risklerin azaltılmasını sağlamaktadır.

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Fark Analizi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
 • Pandemi Güvenlik Kontrol ve Fark Analizi
 • Çevre Risk Analiz Çalışmaları


OYAK GRUP SİGORTA’nın uzman ekibiyle Risk Danışmanlığı Hizmeti alabilir, kurumunuza ait riskleri uzman ekiple yönetebilirsiniz!

Yenilikçi ve yaratıcı çözümlerle sunduğumuz Risk Danışmanlığı hizmetlerimiz ile kurumunuzun riskini ölçmek için, 0850 577 00 57 numaralı çağrı merkezimize ulaşarak detaylı bilgi alabilir ya da dilerseniz info@oyakgrupsigorta.com mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz.

Güvenli ve riskten uzak günler dileriz. 😊
 

| OYAK GRUP SİGORTA
Devam edebilmek için aşağıdaki "Ben robot değilim" kısmını işaretleyiniz.