Ağustos 2020

Hayatımızın bir gerçeği haline gelmiş ve son yıllarda daha sık yaşadığımız depreme karşı hazırlıklı olmalıyız. Deprem çantası hazırlamak ve bununla ilgili seminerlerin de çok yararı oluyor ama bu duruma en tepeden bakıldığında öncelikle evinizi güvence altına almalısınız. DASK ile eviniz ve iş yerinizi güvence altına alın. 
DASK Nedir?

Doğal Afet Sigorta Kurumu’nun kısaltması olan DASK Zorunlu Deprem Sigortasını yöneten kurumdur. Ülkemiz coğrafi konum itibarı ile deprem riski yüksek olan bir bölgededir. Devlet, son kanuni düzenleme ile Deprem Sigortasını zorunlu hale getirmiştir. Halk arasında DASK olarak bilinen “Zorunlu Deprem Sigortası” deprem nedeni ile oluşabilecek maddi hasarların karşılanmasına yönelik kurulmuş bir sigorta sistemidir.
Zorunlu Deprem Sigortasının Avantajları

En Uygun Zorunlu Deprem sigortası

Yıllık olarak yenilenmesi gereken Zorunlu Deprem Sigortası, deprem nedeniyle konutlarda oluşan hasarları, azami teminat tutarını geçmeyecek şekilde karşılar. 7 Eylül 2019 tarihinden itibaren bütün yapı tiplerinde 215 Bin TL’dir. Ayrıca Zorunlu Deprem Sigortası yalnızca depremde oluşan hasarı değil, deprem sonrası meydana gelebilecek yangın ve tsunami gibi afetlerin oluşturduğu hasarların tazminini de kapsar.

Zorunlu Deprem Sigortası Fiyatı Nasıl Hesaplanır?

Depremden dolayı konut ve eşyalarınızda oluşan maddi kayıpları, azami teminat tutarını geçmeyecek şekilde karşılayan Zorunlu Deprem Sigortası’nın prim bedeli; yapı tarzı, bina yaşı, dairenizin yüz ölçümü, bulunduğu bölgenin deprem riski doğrultusunda belirlenir. Zorunlu Deprem Sigortası, yapı maliyetlerine bağlı olarak teminat tutarı sunar. Yapı maliyetiyle doğru orantıda artan teminat bedeli, bina tekrar inşa edildiğinde oluşacak toplam gideri baz alır. Zorunlu Deprem Sigortası’nın azami teminat tutarını aştığı durumlarda sigortalı farklı sigorta şirketlerinden isteğe bağlı deprem sigortası da yaptırabilir. 

DASK Poliçesi  için Gerekli Belgeler Nelerdir? 
* Sigortalının adı, adresi, telefonu, varsa cep telefonu
* Sigortalının vergi kimlik numarası ve T.C. kimlik numarası
* Sigortalanacak yerin açık adresi
* Tapu bilgileri 
* Binanın inşa yılı, yapı tarzı, toplam kat sayısı, hasar durumu
* Meskenin brüt yüzölçümü 
* Meskenin kullanım şekli.

DASK poliçesi tamamen beyan üzerine düzenlendiği için yanlış beyandan dolayı oluşacak tüm sorumluluk kişiye aittir. DASK yaptırmayan kişiler söz konusu yapılar için, alım-satım ve kiralama gibi işlemler yapamaz. Alım-satım ve kiralama işleminde Tapu Müdürlüğü DASK poliçesini talep etmektedir.

Zorunlu Deprem Sigortası Teminat Kapsamı Nedir?
Aşağıda belirtilen bina bölümleri, bir arada ya da ayrı ayrı teminat kapsamındadır:
•    Temeller
•    Ana duvarlar
•    Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar
•    Bahçe duvarları
•    İstinat duvarları
•    Tavan ve tabanlar
•    Merdivenler
•    Asansörler
•    Sahanlıklar
•    Koridorlar
•    Çatılar
•    Bacalar
•    Yapının yukarıdakilerle benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri

Teminat Kapsamı Dışındaki Durumlar Nelerdir?

Online en uygun dask sigortası
Aşağıdaki durumlarda oluşan zararlarınız teminat kapsamı dışındadır:
•    Enkaz kaldırma masrafları
•    Kar kaybı
•    İş durması
•    Kira mahrumiyeti
•    Alternatif ikametgah ve işyeri masrafları
•    Mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar
•    Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri
•    Tüm bedeni zararlar ve vefat
•    Manevi tazminat talepleri
•    Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar
•    Depremden bağımsız olarak, binanın kendi kusurlu yapısı nedeniyle zamanla oluşmuş zararlar

Deprem Sigortası afet dışı nedenlerden dolayı konutta ve/veya konut içinde oluşacak maddi kayıpları karşılamaz. Bu teminatı size Konut Sigortası sağlar. Eğer deprem dışında hırsızlık, sel ya da üçüncü şahıslar tarafından oluşacak zararlara karşı konut ve eşyalarınızı güvence altına almak istiyorsanız Konut Sigortası yaptırmalısınız. Konut Sigortası hakkında detaylı bilgi almak ve online teklif almak için buraya tıklayın. 

OYAK Grup Sigorta sizlere çok sayıda sigorta firması tarafından, online teklif karşılaştırma imkanı sunuyor. DASK, Zorunlu Deprem Sigortası hakkında detaylı bilgi almak ve hızlı online teklfine ulaşmak için buraya tıklayın.


Kaynakça: Doğal Afet Sigortaları Kurumu

 

| OYAK GRUP SİGORTA
Devam edebilmek için aşağıdaki "Ben robot değilim" kısmını işaretleyiniz.