Mart 2022

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 19 Şubat 2022’de yeni bir yönetmeliği resmi gazete yayımladı. ‘Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’, normal binalara oranla enerji verimliliği daha yüksek binalara kademeli bir geçişi zorunlu hale getiriyor.

1 Ocak 2023’ten itibaren yeni yapılacak binaları etkileyen yönetmelik ve yenilenebilir enerji hakkında detaylı bilgileri yazımızda keşfedebilirsiniz.

Yenilenebilir Enerji Nedir?

Enerji kaynaklarının sınırlı ve tüketimin çok fazla olması, yaşam kaynaklarımızın geleceğini korumamızı gerektiriyor. Doğanın ve hayatın sürdürülebilirliği için yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmamız çok önemli.

Yenilenebilir enerji, güneş ışığı, rüzgâr, yağmur, odun, bitki artıkları, biyokütle ve karbon gibi nötr doğal kaynaklardan elde edilebilen enerjiye denir. Bu tür enerji kaynakları sürekli yenilenmekte olduklarından sınırsız ve tüketim açısından doğa dostudur.

Yürürlüğe girecek yönetmeliklerle de bu tür karbon nötr kaynaklara geçiş hedefleniyor.

‘Sıfır Enerjili Binalar’ Konsepti Neler Kapsıyor?

Binalara en az yüzde 5 yenilenebilir enerji şartı getiren bu düzenleme, 1 Ocak 2023’ten itibaren yapılacak ve inşaat alanı 5 bin metrekareden büyük olan tüm binalar dahil olacak. Bu binaların enerji performansının en az B olması gerekiyor.

Bununla birlikte yalıtıma da düzenlemeler getirildi. 1 Ocak 2023 itibariyle yalıtım malzemesi kalınlığını en az 2 cm daha artırmayan bina projelerine ruhsat verilmeyecek.

2025 yılından itibaren bu düzenlemelerin 2 bin metrekare üzeri binalarda da yaygınlaşacağı ve kullanım oranının %10’a yükseleceği öngörülüyor.

Yenilenebilir enerji kullanımı arttıkça doğaya zarar vermeden tüketim yapmanın da önü açılacak. 

OYAK Grup Sigorta ile Geleceğimiz Sürdürülebilir Olsun!

Küresel enerji yatırımları artış gösterirken bu alanda sağlanan sigorta güvencesi de ön plana çıkıyor. Kapsamın geniş olduğu enerji sektöründe yapılan büyük yatırımlar riskin transferi noktasında sigorta teminatlarında büyük koruma oranlarını da beraberinde getiriyor.

Yenilenebilir enerji üretiminde müşterilerimize alternatif çözümler ve ürünler sağlıyor, elektrik üretimi yapan enerji santrallerinin maddi hasarlarına ve buna bağlı kar kayıplarına, sorumluluk hasarlarına ve performans kayıplarına karşı güvence sağlıyor kapsamlı teminatlarla geleceğimiz #SürdürülebilirOlsun diye çalışıyoruz.

HES-GES-RES -BIO projelerinde kurulum döneminin inşaat, montaj, devreye alma ve test süreçlerini; işletme döneminin, santrallerin ticari faaliyete geçtiği dönemi kapsayan geniş teminatlar sağlanıyor. 


https://www.oyakgrupsigorta.com/enerji-sigortalar%C4%B1-oyak-grup-sigortasi 

Hayata değer katan değişimlere birlikte adım atalım. 😊
OYAK Grup Sigorta ile dünyanın geleceği de güvende. 

| OYAK GRUP SİGORTA
Devam edebilmek için aşağıdaki "Ben robot değilim" kısmını işaretleyiniz.