Bilmeniz Gerekenler

DASK Hangi Durumları Teminat Altına Alır?

Zorunlu Deprem Sigortasının güvencesini veren kurum devlettir. Zorunlu Deprem Sigortası, deprem, deprem sonucu oluşan yangın veya infilak sonucunda oluşan kayıpları karşılamak üzere oluşturulan bir sigorta poliçesidir.

Zorunlu Deprem Sigortasının Teminat limiti nedir?

268.000 TL’ye kadar oluşacak zararları DASK poliçesi karşılar ancak ortaya çıkan zarar veya konutun yeniden inşa değeri daha yüksek ise Konut sigortası yaptırarak DASK poliçesinin tazminatta eksik kaldığı yeri tamamlayabilir ve tam koruma sağlayabilirsiniz..

Zorunlu Deprem Sigortasında Poliçe Bedeli Nasıl Belirlenir?

Sigorta bedelinin tespitinde, sigorta edilen meskenin yapı tarzı için Hazine Müsteşarlığı'nca yayımlanan "Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı'nda” belirlenen metrekare bedeli ile meskenin brüt yüzölçümünün (veya yaklaşık yüzölçümünün) çarpılması sonucu bulunan tutar esas alınır.

Bu süreci kolaylaştırmak için adres bilgilerinizi aşağıdaki ilk linke girerek DASK adres kodunuzu alabilir ve kod ile birlikte DASK sigorta primi ve sigorta bedeli hesaplamanızı ikinci linkten yapabilirsiniz.

Hangi Binalar Zorunlu Deprem Sigortası Kapsamı İçindedir?

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince, aşağıda tanımlanmış binalar güvence altına alınır:

 • 587 sayılı Kânun Hükmünde Kararname gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler (Ortak yerler dahil),
 • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabii arazi ve arsalar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
 • Bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
 • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.

Zorunlu Deprem Sigortasında (DASK)’ta ortak alanlar kapsam içinde midir?

 • Bina temeli,
 • Taşıyıcı sistem; kolon ve kirişler,
 • Ana Duvarlar,
 • Bağımsız bölümleri birbirinden ayıran duvarlar,
 • Merdivenler, sahanlıklar ve koridorlar,
 • Asansörler,
 • Tavan ve tabanlar,

Zorunlu Deprem Sigortası teminatları kapsamındadır.

Arsa bedeli DASK kapsamı içinde midir?

Sigortalının arsa payı hakkı konut değerine dahil değildir.

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında hasarım olduğunda ne yapmalıyım?

Deprem sonrasında, hasar meydana geldiğini öğrendikten sonra 125 Alo DASK Çağrı Merkezini arayarak hasar durum bilgisi vermelisiniz.

Sizin için DASK ürününe ulaşabileceğiniz karşılaştırmalı sigorta tekliflerimizi deneyin!

Teklif Al
| OYAK GRUP SİGORTA
Devam edebilmek için aşağıdaki "Ben robot değilim" kısmını işaretleyiniz.