İnşaat (Tüm Riskler) Sigortası (C.A.R)

İnşaat All Risks Sigortası, inşaat projenizin ilk aşamasından, projenin bitimine kadar olan süre içerisinde doğa, teknik ve insan kaynaklı risklere karşı koruma sağlayan sigorta ürünüdür.

İnşaat All Risk Sigortası Teminatları

 • Yangın teminatı
 • Sel ve su baskını
 • Deprem, yer kayması, toprak çökmesi, kaya düşmesi
 • Hava ve kara taşıtlarının çarpması
 • Hırsızlık
 • Personel kaynaklı riskler; kötü işçilik, dikkatsizlik, ihmal vb.
 • Genel ve özel şartlarda belirtilmemiş diğer hasarlar
Ek Teminatlar

Aşağıdaki haller dolayısıyla meydana gelen ziya ve hasarlar sigorta teminatının dışındadır. Ancak bu maddeler ek sözleşme ve belirtilen limitlerle teminata dahil edilebilir.

 • İş makineleri (CPM)
 • Geçici şantiye tesisleri (CPE)
 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Nakliye ve fazla mesai masrafları
 • 3.şahıs sorumluluk
 • Çapraz sorumluluk
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketleri ve terörizm
 • Bakım devresi

İnşaat (Tüm Riskler) Sigortası Genel Şartları için tıklayınız.

Montaj (Tüm Riskler) Sigortası

Montaj All Risks Sigortası, faaliyet alanı içerisinde montajı yapılacak değerlerin doğa, teknik ve insan kaynaklı risklere karşı korunmasını sağlayan sigorta ürünüdür. Bu sigortada teminatlar, montajı yapılacak makinelerin montaj alanına indiği anda başlar, tesisin çalışır hale gelmesi ile son bulur.

 • Yangın, yıldırım ve infilak
 • Sel ve su baskını
 • Deprem, yer kayması, toprak çökmesi, kaya düşmesi
 • Hava ve kara taşıtların çarpması
 • Personel kaynaklı riskler; kötü işçilik, dikkatsizlik, ihmal vb. riskler
 • Hırsızlık
 • Aksi belirtilmedikçe dört haftalık test devresi (ikinci el makinalar hariç)
Ek Teminatlar

Aşağıdaki haller dolayısıyla meydana gelen ziya ve hasarlar sigorta teminatının dışındadır. Ancak bu maddeler ek sözleşme ve belirtilen limitlerle teminata dahil edilebilir.

 • Montaj makineleri
 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Mevcut bina ve tesisler
 • Geçici şantiye tesisleri
 • Nakliye ve fazla mesai masrafları
 • 3.şahıs sorumluluk
 • Çapraz sorumluluk
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketleri ve terörizm
 • Dört haftayı geçen tecrübe (test) devresi

Montaj (Tüm Riskler) Sigortası Genel Şartları için tıklayınız.

Makine Kırılması Sigortası

Makine Kırılması Sigortası, şirketinizin makinalarına gelebilecek potansiyel hasarlara karşı teminat vermektedir. Üretimin temelinde olan makinalarınızın potansiyel hasarı durumunda, şirketinizin faaliyetlerinin aksamasına ve durmasına karşı güvence vermektedir.

Makine Kırılması Sigortası Teminatları:

 • İşletme Kazaları (bakım hataları, hatalı kullanma, yağlama kusurları vb.)
 • Personel veya üçüncü şahıs kaynaklı riskler (ihmal, dikkatsizlik vb.)
 • Model, imalat, montaj, malzeme, kalıp, döküm ve işçilik kusurları
 • Çevresel nedenler (fırtına, don olayı, çözülen buz parçalarının yürümesi vb.)
 • Elektrik ve atmosferik olaylar (kısa devre, şerare, yüksek voltaj ve indüksiyon, izolasyon hataları)
 • Merkezkaç sebepli parçalanmalar
 • Buhar kazanlarında ve kaplarında su eksikliği
 • Ani olarak aşırı ısınma ve soğuma
 • Tıkanma veya yabancı maddeler girmesi
Ek Teminatlar
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketleri ve terörizm
 • Nakliye ve fazla mesai masrafları
 • Makinelerin temel ve kaideleri
 • Makine kırılmasına bağlı kar kaybı

Makine Kırılması Sigortası Genel Şartları için tıklayınız.

Elektronik Cihaz Sigortası

Şirketlerin faaliyet alanlarının her noktasında elektronik cihazlara olan bağlılık aynı zamanda bu cihazların korunmasını da bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkartmaktadır. Bu bağlamda Elektronik Cihaz Sigortası şirketlerin faaliyetlerinin devamlılığı için gerekli olan elektronik makine, tesisat ve bilgi işlem sistemlerine dair risklere karşı koruma sağlayan sigortadır.

Elektronik Cihaz Sigortası Teminatları:

 • Hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs
 • Kısa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon akımının etkileri
 • Yangın
 • Yıldırım, infilak, dâhili su basması
 • Fırtına, sel, seylap, yer kayması, toprak çökmesi gibi doğal afetler
 • Personel veya üçüncü şahıs kaynaklı riskler (ihmali, dikkatsizlik vb.)
 • Hatalı tasarım ve malzeme
 • İstisna edilmeyen tüm riskler
Ek Teminatlar

Aşağıdaki haller dolayısıyla meydana gelen ziya ve hasarlar sigorta teminatının dışındadır. Ancak bu maddeler ek sözleşme ve belirtilen limitlerle teminata dahil edilebilir.

 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketleri ve terörizm
 • Nakliye ve fazla mesai masrafları
 • Elektronik bilgi işlem sistemlerinde (depo) kayıt edilen bilgiler dahil olmak üzere manyetik disk, bant, kart ve düz metin formları ve benzeri harici bilgi ortamının fiziki hasarları sonucu ziya ve hasarları
 • Teminatın kapsamına giren sebeplerden ötürü hasarlanan sigortalı kıymet yerine alternatif başka bir kıymetin kullanılmasından doğacak artış iş ve çalışma masrafları
 • Valf ve tüplerde meydana gelecek ziya ve hasarları

Elektronik Cihaz Sigortası Genel Şartları için tıklayınız.

Sizin için en doğru teklife ulaşabileceğiniz karşılaştırmalı sigorta tekliflerimizi deneyin!

TEKLİF AL