Bilmeniz Gerekenler

Bekleme Süreleri ve Teminat Hak Edişleri: Tamamlayıcı sağlık sigortasında, özel sağlık sigortalarında olduğu gibi sigorta şirketleri, poliçe başlangıç tarihinden önce var olan hastalıklar ile poliçede belirtilen istisna notlarına ilişkin hastalıklar teminat dışı olmaktadır. Bunun anlamı, sigorta şirketlerinin poliçe başlangıç tarihî öncesindeki hastalıkları kapsam dışı tutmasıdır. Ayrıca istisna notlarında belirtilen, kuluçka evresi olan, kişinin kendisinin de önceden hastalığın varlığını bilmediği, fıtık, omurga hastalıkları, kist, anorektal hastalıklar, rahim ve yumurtalık hastalıkları, bademcik ve geniz eti hastalıkları, burun polipleri, eklem hastalıkları, prostat, varis, böbrek ve üriner sistem hastalıkları ve tiroit gibi hastalıklar da ilk bir yıl içinde ortaya çıkması halinde kapsam dışı tutulacağıdır. Bu sebeple, tamamlayıcı sağlık sigortası poliçelerinin kapsama alanını sigortalının vereceği beyan oluşturmaktadır. Bu doğrultuda kişinin doğru ve güvenilir bilgi vermesi kendi yararına olacaktır. Doğru bilgi verilmemesi durumunda sigorta şirketi poliçeyi iptal etme veya ek prim alma hakkına sahiptir. Ayrıca bazı şirketler de tamamlayıcı sigorta kapsamında bekleme sürelerini kaldırabilmektedir.

Ömür Boyu Yenileme Garantisi: Sigorta şirketlerinin üç veya dört yıl (duruma göre değişebilecektir) belirlenen hasar/prim oranını geçmemesi şartıyla sigortalılarına verdikleri haktır. Ömür Boyu Yenileme Garantisi alan bir sigortalı, bu hakkın alınış tarihi itibarıyla herhangi bir hastalık ile karşılaşılması durumunda muafiyet, ek prim, limit gibi uygulamalarla karşılaşamaz. Ayrıca dilediği sürece poliçe yenilemesini yaptırabilme hakkına sahiptir. Bu doğrultuda sağlıklı olunan dönemde kişilerin tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırması, potansiyel riskler açısından daha faydalı olacaktır.

Anlaşmalı/Anlaşmasız Kurum: Sigortalı, poliçesini tanzim ettirdiği SGK’nın geçerli olduğu ve sigorta şirketinin tamamlayıcı sigorta anlaşması olduğu anlaşmalı kurumlarından birini tercih etmesi halinde direkt provizyon (onay) alabilmektedir. Bu onay sonrası her bir dosya için sadece SGK katılım payı (2021 yılı için 15 TL’dir.) ödenmektedir. İstisnalar hariç olmak üzere anlaşmasız kurumların tercih edilmesi halinde fatura karşılığı ödeme yapılmamaktadır.

Poliçenin Provizyona Açılması ve Ödemeler: Tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi peşinatın tahsil edilmesinin ardından aktifleşecektir. İlk prim ödemesi yapılmadan, sigorta başlamayacaktır ve poliçede prim borcu olması halinde yine provizyona kapatılacaktır. Ayrıca poliçeler için yıllık vergi matrahı kadar miktar gider olarak gösterilip, belirli bir oranda vergi iadesi alınabilmektedir.

Sigortalının SGK’sının Son Bulma Hali: Tamamlayıcı sağlık sigortası SGK temelli bir sigortadır. Sigortalı, sigortasının aktif olduğu süre boyunca poliçesini kullanabilir. SGK’nın olmadığı dönemde ise poliçe iptal olmaz, sadece belirli bir süre donar. SGK başladığında yeniden aktifleşir.

Özel Sağlık Sigortalarından, Tamamlayıcı Sigortalara Hak Devri: İstisnalar olmakla beraber özel sağlık sigortasından, tamamlayıcı sigortaya geçiş halinde hak devri yapılabilmektedir.

 

Sizin için Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürününe ulaşabileceğiniz karşılaştırmalı sigorta tekliflerimizi deneyin!

Teklif Al
| OYAK GRUP SİGORTA
Devam edebilmek için aşağıdaki "Ben robot değilim" kısmını işaretleyiniz.