Bilmeniz Gerekenler

Bekleme Süreleri ve Teminat Hak Edişleri: Ülkemizdeki tüm sigorta şirketleri poliçe başlangıç tarihî öncesindeki hastalıkları kapsam dışı tutmaktadır. Bu sebeple poliçenizin tanzim edildiği tarihten önce ortaya çıkan ve/veya başlayan ancak teşhisi konulmayan rahatsızlıklar kapsam dışıdır. Ayrıca kuluçka evresi olan, kişinin kendisinin de önceden hastalığın varlığını bilmediği, fıtık, omurga hastalıkları, kist, anorektal hastalıklar, rahim ve yumurtalık hastalıkları, bademcik ve geniz eti hastalıkları, burun polipleri, eklem hastalıkları, prostat, varis, böbrek ve üriner sistem hastalıkları ve tiroit gibi hastalıklar da ilk bir yıl içinde ortaya çıkması halinde kapsam dışı tutulmaktadır.

Doğum Bekleme Süresi: Sigortalının poliçe başlangıç tarihinden önce hamileliğinin başlamamış olması ve poliçenin tanzim edilmesinin ardından da belirli bir süre hamile kalınmaması durumudur. Bu süre sigorta şirketlerine göre değişmekle beraber genellikle bir yıldır. Gebelik Hak Edişi hesaplamasında sigortalının Son Adet Tarihi (SAT) dikkate alınmaktadır. Teminat ilk kez alındığında mevcut olan veya belirlenen bekleme süresi içinde başlayan hamileliklerle ilgili tüm giderler teminat kapsamı dışındadır.

Ömür Boyu Yenileme Garantisi: Sigortalının ilk kez sigortalanması halinde Sigorta şirketinin ön gördüğü dönem sonunda belirlenen hasar/prim oranını geçmemesi şartıyla sigortalılarına verdikleri haktır. Bu süre genellikle üç veya dört yıldır. Ömür Boyu Yenileme Garantisi hakkı alan bir sigortalı, bu hakkın alınış tarihi itibarıyla herhangi bir hastalık ile karşılaşılması durumunda muafiyet, ek prim, limit gibi uygulamalarla karşılaşamaz. Ayrıca dilediği sürece poliçe yenilemesini yaptırabilme hakkına sahiptir. Bu doğrultuda sağlıklı olunan dönemde kişilerin özel sağlık sigortası yaptırması, potansiyel riskler açısından daha faydalı olacaktır.

Anlaşmalı/Anlaşmasız Kurum: Anlaşmalı kurumların tercih edilmesi durumunda provizyonda direkt onay alınabilirken, anlaşmasız kurumların tercih edilmesi durumunda fatura ve ilgili dokümanların iletilmesi ile sağlık sigortası giderleri iade edilmektedir.

Poliçenin Provizyona Açılması ve Ödemeler: Özel sağlık sigortası poliçesi peşinatın tahsil edilmesinin ardından aktifleşmektedir. Poliçe ödemesi olmadan, poliçenin provizyona açılması mümkün olmayacaktır. Ayrıca takip eden taksitlerde tahsilat yapılamaması durumunda poliçeler provizyona kapatılabilecektir. Ayrıca poliçeler için yıllık vergi matrahı kadar miktar gider olarak gösterilip, belirli bir oranda vergi iadesi alınabilmektedir.

 

Sizin için Özel Sağlık Sigortası ürününe ulaşabileceğiniz karşılaştırmalı sigorta tekliflerimizi deneyin!

Teklif Al
| OYAK GRUP SİGORTA
Devam edebilmek için aşağıdaki "Ben robot değilim" kısmını işaretleyiniz.