Sağlık Sigortası Nedir?

Özel sağlık sigortası, sigortalıların sigortalanma süresi içerisinde hastalanmaları ve/veya kaza sonucu yaralanmaları halinde tedavileri için gerekli masrafların karşılanmasını teminat altına almaktadır.

Genel olarak özel sağlık sigortaları ikiye ayrılmaktadır:

  • Yatarak Tedaviler,
  • Yatarak+Ayakta Tedaviler,

Yatarak Tedaviler: Ameliyat, Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz, Trafik Kazası Sonucu Diş, Küçük Cerrahi Müdahaleler, Acil Müdahaleler, Ameliyat Öncesi/Sonrası Tetkik, Ameliyat Sonrası Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Evde Bakım, Tıbbi Malzeme, Ambulans gibi giderler ödeme yüzdesi oranında bu teminattan karşılanır. Ayrıca yurtdışı teminatı eklenmiş ise yurtdışı tedavileri de bu teminattan karşılanabilir.

Ayakta tedaviler: Doktor Muayene, Tahlil, MR, Röntgen, İlaç, Fizik Tedavi, gibi ileri tanı yöntemlerini de içeren teminatlar, belirlenen ödeme yüzdesi oranında bu teminattan karşılanmaktadır.

Ayrıca sigorta şirketi ve ürüne bağlı olarak Doğum, Check-up, Diş, Gözlük gibi teminatlarda eklenebilmektedir.

Teklif almak için tıklayınız.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Eğer sen de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) anlaşmalı özel sağlık kurumlardan muayene, tetkik ve tedavi giderlerini fark ödemeden yaptırabilme ayrıcalığından yararlanmak istiyorsan hemen şimdi "Tamamlayıcı Sağlık Sigortası" yaptırmalısın!

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Tamamlayıcı Sağlık, SGK’nın anlaşmalı olduğu özel sağlık kurumlarında Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına alınan her sağlık hizmeti için ödeyeceğin fark ücretlerinin senin yerine bu poliçe tarafından karşılanmasını sağlar.

Neden Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Yaptırmalısın?

Çünkü Tamamlayıcı Sağlık Sigortası;

  • Özel Sağlık Sigortası primlerine oranla çok daha düşük primlerle SGK kapsamındaki sağlık hizmetlerinden ayrıcalıklı bir şekilde yaralanmanı sağlar.

Kimler Faydalanabilir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasından faydalanabilmenin bir ön koşulu var; sigortalının SGK statüsünde GSS hak sahipliği olması gerekir.

Bununla birlikte;

  • T.C. vatandaşı olma şartı olmaksızın Türkiye’de ikamet eden ve SGK kapsamındaki 15 gün - 55 yaş arası 1 risk grubu hastalıkları geçirmemiş kişiler,
  • Sigorta ettirenin 18 yaş ve üzerinde olması şartı ile 6 – 17 yaş arası çocuklar tek başlarına,
  • 15 günlük ve 5 yaş (dâhil) arası çocuklar, en az 1 ebeveyn ile Tamamlayıcı Sağlık Sigortasından faydalanabilirler.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Teminatları Nelerdir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yatarak ve ayakta yapılan tedaviler ile doğum teminatını kapsar.

Yatarak Tedaviler

Ayakta Tedaviler

Doğum Teminatı

İndirimler

  • Aile indirimi
  • Bireysel Grup indirimi

Teklif almak için tıklayınız.

Bilmeniz Gerekenler

Bekleme Süreleri ve Teminat Hak Edişleri: Sigorta şirketleri poliçe başlangıç tarihinden önce var olan hastalıklar ile ilgili poliçede bazı hastalıkları istisna tutabilmekte ve bahse konu hastalıkları teminat dışı bırakabilmektedirler. Bunun anlamı, sigorta şirketlerinin poliçe başlangıç tarihi öncesindeki hastalıkları kapsam dışı tutmasıdır. Ayrıca istisna notlarında belirtilen, kuluçka evresi olan, kişinin kendisinin de önceden hastalığın varlığını bilmediği, fıtık, omurga hastalıkları, kist, anorektal hastalıklar, rahim ve yumurtalık hastalıkları, bademcik ve geniz eti hastalıkları, burun polipleri, eklem hastalıkları, prostat, varis, böbrek ve üriner sistem hastalıkları ve tiroit gibi hastalıklar da ilk bir yıl içinde ortaya çıkması halinde kapsam dışı tutulacağıdır. Bu sebeple, özel sağlık sigortası poliçelerinin kapsama alanını sigortalının vereceği beyan oluşturmaktadır. Bu doğrultuda kişinin doğru ve güvenilir bilgi vermesi kendi yararına olacaktır. Doğru bilgi verilmemesi durumunda sigorta şirketi poliçeyi iptal etme veya ek prim alma hakkına sahiptir.

Doğum Bekleme Süresi: Kişinin kendisi veya eşi konumunda yer alan kişinin poliçe satın alındığı dönemde hamile kalınmaması ve genellikle bir yıl olmak üzere, farklı şirketlerde değişen sürelerde kişinin hamile kalmaması gerektiğini belirten husustur. Hamilelik ve Doğum Teminatı bulunan planlarda, hamilelikle ilgili teminat kapsamında bulunan giderlerin karşılanabilmesi için hamileliğin, teminatın alındığı ilk tarihten itibaren Sigorta şirketinin belirlediği süre içerisinde hamile kalınması gerekmektedir. Gebelik Hak Edişi hesaplamasında sigortalının Son Adet Tarihi (SAT) dikkate alınır. Teminat ilk kez alındığında mevcut olan veya belirlenen bekleme süresi içinde başlayan hamileliklerle ilgili tüm giderler teminat kapsamı dışındadır.

Ömür Boyu Yenileme Garantisi: Sigortalının ilk kez sigortalanması halinde Sigorta şirketlerinin üç veya dört yıl (duruma göre değişebilecektir) sonra belirlenen hasar/prim oranını geçmemesi şartıyla sigortalılarına verdikleri haktır. Ömür Boyu Yenileme Garantisi alan bir sigortalı, bu hakkın alınış tarihi itibariyle herhangi bir hastalık ile karşılaşılması durumunda muafiyet, ek prim, limit gibi uygulamalarla karşılaşamaz. Ayrıca dilediği sürece poliçe yenilemesini yaptırabilme hakkına sahiptir. Bu doğrultuda sağlıklı olunan dönemde kişilerin özel sağlık sigortası yaptırması, potansiyel riskler açısından daha faydalı olacaktır.

Anlaşmalı/Anlaşmasız Kurum: Sigortalı, poliçesini tanzim ettirdiği sigorta şirketinin anlaşmalı kurumlarından birini tercih etmesi halinde belirlenen ödeme yüzdesi oranında direkt provizyon (onay) alabilmektedir. Anlaşmasız kurumların tercih edilmesi halinde ise faturaların sigortalı tarafından ödenmesi durumunda, faturaların sigorta şirketine ibraz edilmesi ile sigorta şirketinden tekrar ödeme alınabildiği bir sistemdir. Bu sebeple özel sağlık sigortası yaptırmadan önce ilgili şirketin ve tercih edilen ürünün sağlık kuruluşlarını araştırmakta fayda bulunmaktadır.

Poliçenin Provizyona Açılması ve Ödemeler: Özel sağlık sigortası poliçesi peşinatın tahsil edilmesinin ardından aktifleşecektir. İlk prim ödemesi yapılmadan, sigorta başlamayacaktır ve poliçede prim borcu olması halinde yine provizyona kapatılacaktır. Ayrıca poliçeler için yıllık vergi matrahı kadar miktar gider olarak gösterilip, belirli bir oranda vergi iadesi alınabilmektedir.

Özel Sağlık Sigortası Genel Şartlar için tıklayınız.

Sizin için en doğru teklife ulaşabileceğiniz karşılaştırmalı sigorta tekliflerimizi deneyin!

TEKLİF AL