Sabit Kıymet Sigortaları / Yangın Paket

Sabit Kıymet Sigortaları, sigortalıya ait bina, makina tesisat, emtia, demirbaş gibi şirketin fiziksel varlıklarını doğal afetlere ve kazalara karşı güvence veren sigorta poliçeleridir. Poliçe teminatına dahil olan risklerin gerçekleşmesi durumunda, yapılacak ek teminatlar ile birlikte fiziksel hasarı, maddi hasarı, ticari faaliyetin aksaması durumunda oluşabilecek kar kaybını da koruma altına alabilmektedir.

İş yeri için yapılan bu sigortalar paket sigorta özelliği taşımakla konut sigortalarında olduğu gibi ortak olarak yangın teminatı olmaktadır. Bu temel teminatın yanı sıra, yangın mali sorumluluk, hırsızlık, cam kırılması, ferdi kaza gibi teminatlar da ek prim verilerek teminat altına alınabilmektedir.

Yangına bağlı kâr kaybı sigortası, ilgili yangın poliçesinde teminat verilen riskin gerçekleşmesi durumunda, ticari faaliyetin durma veya aksaması tamamen giderilinceye kadar geçen süre içinde ve poliçede belirtilen azami tazminat süresini aşmamak kaydıyla, meydana gelecek kar kaybına karşı güvence vermektedir.

  • Yangın Sigortası
  • Yangına Bağlı Kar Kaybı
  • Cam Kırılması
  • Hırsızlık Sigortası

Yangın Sigortası Genel Şartları için tıklayınız.

Yangına Bağlı Kar Kaybı Sigortası Genel Şartları için tıklayınız.

Cam Kırılmasına Karşı Sigorta Genel Şartları için tıklayınız.

Hırsızlık Sigortası Genel Şartları için tıklayınız.

Sizin için en doğru teklife ulaşabileceğiniz karşılaştırmalı sigorta tekliflerimizi deneyin!

TEKLİF AL