Reasürans ve Küresel Erişim

Reasürans, sigorta şirketlerinin risklerini belirli anlaşmalar dahilinde transfer etmeleri işlemidir.

"Tekrar sigortalama" anlamına gelen reasürans, sigorta şirketlerinin sigortalanması olarak da bilinmektedir.

Sigorta şirketleri riskin bir kısmını ya da tamamını yurt dışında Reasürans şirketi olarak adlandırılan Sigorta Şirketlerine belirli anlaşmalar çerçevesinde devredebilir. Reasürans şirketleri, Sigorta Şirketlerinden gelen bu riskleri bahsi geçen anlaşmalar yoluyla üstlenen şirketlerdir.

Reasürans brokerliğinin ana görev tanımı; sigorta şirketlerinin risklerinin transferi sürecinde aracılık işlemlerini yürütmektir.

Bununla beraber Reasürans brokeri, sigortalının ihtiyacını karşılayacak şekilde riske özel kapasite ve uluslararası piyasalardan alternatif sigorta çözümleri de sağlayabilmektedir.

Oyak Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği, başta Avrupa Kıtası olmak üzere, Londra/Lloyds, Uzak Doğu ve Orta Doğu Reasürans piyasalarındaki Reasürans şirketleri ile yakın iş birliği içindedir.

Sizin için en doğru teklife ulaşabileceğiniz karşılaştırmalı sigorta tekliflerimizi deneyin!

TEKLİF AL