Lojistik Sektörüne Özel Sigortalar

Freight Forwarder Mesleki Sorumluluk Sigortası:

Freight Forward Şirketleri için mesleki sorumluluk sigortası; taşıyıcı araç sahibi, yük sahibi veya kiracısının, bir hizmet sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi esnasında, kendisinin veya yetki vermiş olduğu çalışanlarının hatası, ihmali, gerekli özeni göstermemesi nedeniyle, sözleşmenin karşı tarafının veya üçüncü şahısların uğrayacağı zararlar dolayısıyla, kendisine düşen hukuki sorumluluğu ve navlun üzerindeki menfaatini temin eden bir sigortadır.

Ağır Yük Taşımacıları Sorumluluk Sigortası:

İster kişi ister firma olsun taşıyıcı veya nakliyeci, kendi sorumluluğunu gerektiren halleri sigorta ettirebilir. Burada verilen teminat dar veya geniş kapsamlı olabilir. Ancak dar kapsamlı (örneğin kamyon klozu ile) bir sorumluluk sigortası yapılması halinde, toprak kayması, çiğ düşmesi, sel sularına kapılma, yıldırım düşmesi gibi doğal olaylar ile köprü çökmesi gibi haller Bu sigortanın kapsamına girebilecek haller arasında (dar veya geniş teminat verilmesine göre değişen), yangın, trafik kazası, hırsızlık, ıslanma, yükleme - boşaltmada oluşan haller sayılabilir. Özetle salt taşıyıcının sorumluluğunu gerektiren türde rizikolar, bu sigortanın konusunu oluşturmaktadır.

Vinç Operatörleri Sorumluluk Sigortası:

Vinç Operatörleri Sorumluluk Sigortası, vinç operasyonu sırasında meydana gelecek kazaların sonucunda vinç operatörünün müşterisinin mallarına ve/veya üçüncü şahısların kendilerine veya mallarına gelebilecek zararları kapsar.

Sizin için en doğru teklife ulaşabileceğiniz karşılaştırmalı sigorta tekliflerimizi deneyin!

TEKLİF AL