Finansal Risk Sigortaları

Ticari Alacak Sigortası

Ticari alacak sigortası, ticari borçların ödenmemesi riskine karşı şirketinizi korur. Ticari bir alacağın ödenmemesine bağlı olarak ortaya çıkabilecek kayıpları tazmin eden alacak sigortasının nihai amacı, faaliyetlerinizi büyük ölçekli kayıplardan korumak ve kârlı bir şekilde büyümesine devam etmesini sağlamaktır.

Şirketinize ödeme yapılmaması durumunda devreye giren ticari alacak sigortası, sigortalanmış faturaların bedelini size ödeyerek borç tahsilatı ile kendileri ilgilenir. Bu sigorta ürününü kullanabilmek için şirketinizin açık hesap çalışması gerekmektedir.

Emniyet Suistimal Sigortası

Emniyeti suistimal sigortasında, sigorta edilen şirkete bağlı kişilerin hile, dolandırıcılık, zimmete para geçirme gibi eylemleri nedeniyle, sigortalının zarar görmesine karşı teminat sağlanmaktadır. Sigortanın zaman kapsamı riskin eylemcisi olan görevlinin iş yerinde çalıştığı süre boyunca, vefatı, işten çıkarılması veya emekliye ayrılmasını takriben geçen 6 ay içinde, öğrenilmesi durumunda, limitler dahilinde poliçeniz tazmin edilmektedir.

Yönetici Sorumluluk Sigortası

Şirketinizde çalışan kişilerin, iş yerinde yaşanacak kazalarda işverenin sorumluluğu nedeniyle yapacakları tazminat taleplerine karşı işvereni teminat altına alan sigorta ürünüdür. Ayrıca, SGK tarafından iş kazası nedeni ile işverene karşı açılan tazminat taleplerini de güvence altına almaktadır.

Politik Risk Sigortası

Politik Risk Sigortası, uluslararası faaliyeti olan şirketlerin, yabancı ülkedeki yatırımlarının ve faaliyetlerinin politik istikrarsızlık ve politik krizler gibi şirketin kontrolü altında olmayan risklere karşı korunmasını sağlayan sigorta ürünüdür.

Finans Kuruluşları için Bankers Blanket Bond (BBB)

Bankalar ve finansal kuruluşların; kurumsal faaliyetleri sırasında, gerek kendi istihdam ettikleri personelin emniyeti suistimali ve ihmalleri gerekse üçüncü şahısların hırsızlık, soygun, dolandırıcılık gibi suç oluşturan kötü niyetli hareketleri nedeniyle uğrayabilecekleri hasar ve zararlara karşı oluşturulmuş çok geniş kapsamlı bir poliçedir. Bu poliçenin kapsamı, uygulamalara göre farklılıklar göstermekle birlikte, sadece kapalı mekânlarda değil, poliçede belirtilmiş olan mahaller arasındaki sevkiyatlar sırasında meydana gelebilecek zararları da temin etmekte, ancak, sigorta şirketinin sorumluluğu belirli limitlerden sonra söz konusu olmaktadır.

Surety Bond (Kefalet Bonosu veya Senedi)

Uluslararası terminolojide "Surety Bond" veya "Bonding" olarak addedilen bu sigortacılık ürünü, bankacılık sisteminin sağladığı teminat mektuplarına muadil özelliktedir. Kefalet Sigortası sağlayan kuruluş (Sigorta Şirketi), borçlunun sözleşmeden ve/veya kanundan doğan yükümlülüğünü yerine getirmemesi riskine karşı alacaklıya/işverene ilgili sözleşme tutarının ödenmesi teminatını sağlamaktadır.
Teminatlar:

İhaleye Katılım Teminatı(Geçici): Amir’in ihale tamamlanmadan ihaleden ayrılması, ihale sözleşmesini imzalamaktan vazgeçmesi, sunması gereken teminatları sunamaması riskine karşı teminat sağlar.

Avans Ödeme Teminatı: Lehdar tarafından Amir’e yapılan avans ödemesi veya ödemelerinin, Amir’in lehdara karşı yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu avansın geri ödenmemesi riskine karşı teminat sağlar.

Performans Teminatı: Amir’in işin gerekliliklerini sözleşmede belirlenen şartlara uygun şekilde yerine getirmemesi riskine karşı teminat sağlar.

İmalat/Bakım/Onarım Teminatı: İnşaat, mühendislik, makine üretimi gibi iş performansının değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan zararlara karşı teminat sağlar.

Sizin için en doğru teklife ulaşabileceğiniz karşılaştırmalı sigorta tekliflerimizi deneyin!

TEKLİF AL