İnsan Kaynakları Politikamız

OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. ‘de çalışana ve insana verilen değer nedeniyle İnsan Kaynakları biriminin stratejik bir rolü vardır.

Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini en iyi hizmet ile karşılayan, kalite anlayışımızın odak noktası olarak müşterilerimizi alan, kalite yönetim sisteminin etkinliğini, sürekli geliştirmeyi kendisine amaç edinen, çalışanlarımıza yaptıkları işten tatmin duyacakları, inisiyatif kullanacakları ortamlar yaratan, fayda maliyet dengesini gözeten, topluma, çevreye ve insana saygılı kuruluş olmayı "kalite politikası" olarak benimseyen OYAK GRUP Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.'nin İnsan Kaynakları ve Toplam Kalite yönetimi uygulamaları bu çerçevede yapılandırılmıştır.

Görevlerinin gerektirdiği yetkilerle donanmış, sorumluluklarının bilincinde, OYAK GRUP Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.'yi geleceğe taşıyacak, yeni projeler üretmek için kendilerini sürekli geliştiren ve takım ruhu ile çalışan personelimiz en değerli kaynağımızdır.

İnsan Kaynakları ve Toplam Kalite uygulamaları; verilen hedeflere ulaşabilmek için bir şirketin mevcut "iş bilgisini" kullanacak "insan kaynağı" potansiyeli ve bu potansiyelin "doğru yerde doğru bir şekilde kullanımının" en az finansal olanaklar kadar önemli olduğu gerçeği ile hareket etmeyi sağlayacak sistemlerin yapılandırılması ilkesini benimsemektedir ve İnsan Kaynakları Birimi OYAK GRUP Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.’nin hedefleri doğrultusunda diğer birimlerle işbirliği içerisindedir.

İş ortağı, yol gösterici, işlevsel, öncülük eden, proaktif insan kaynakları yönetimi çerçevesinde gelişime açık, kurumun organizasyonel yapısını destekleyici ve yapıcı sistemleri kurabilmek, yönetim, yöneticiler, çalışanlar adına verimin, kalitenin ve motivasyonun artış eğiliminde olduğu şirket kültürü oluşumuna katkıda bulunmak İnsan Kaynakları ve Toplam Kalite Birimi'nin en önemli prensibidir.

İnsan Kaynakları Uygulamaları

İnsan Kaynakları uygulamalarımızın temeli çalışanımıza verdiğimiz değerdir, bu nedenle sürekli çalışanlarımızın beklentilerine uygun çözümler üretmeyi hedefliyoruz.

Çalışanlarımızın iş-yaşam ilişkisini dengelemelerine, dinamik ve yaratıcı bir çalışma ortamı yaratmaya özen gösteriyoruz.

Ücret ve Yan Haklar

Şirketimizde ücret/ kariyer/ performans yönetimi çalışmalarının daha etkili yapılabilmesi hedefiyle; bilgi-beceri, problem çözme ve sorumluluk kriterleri göz önüne alınarak, fonksiyonel olarak tanımlanan iş aileleri bazında, her bir görevin şirketin faaliyet sonuçlarındaki etkinliği ve rolü değerlendirilerek bir referans sistemi kurulmuştur. Her referans seviyesi tüm detayları ile tanımlanarak ücret skalaları belirlenmiştir. Ücretlendirme prensipleri bu referans sistemi çerçevesinde uygulanmaktadır.

Ücret artışları, çalışanların performansı, ayrıntılı sektör ücret araştırmaları ve enflasyon oranı dikkate alınarak her yıl Ocak ayında gerçekleştirilir.

Özel Sağlık & Hayat Sigortası

Tüm çalışanlarımız Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında çalışmaktadır. Ayrıca tüm çalışanlarımız göreve başladıkları andan itibaren, Özel Grup Sağlık Sigortası kapsamına alınmaktadır. Yine tüm çalışanlarımıza işe başladığı günden itibaren Grup Hayat ve Ferdi Kaza sigortası yapılmaktadır.

Bireysel Emeklilik Grup Planı

Şirketimiz çalışanları isteğe bağlı olarak göreve başladıktan sonra Grup Bireysel Emeklilik sistemine dahil olabilirler. Şirketimiz emeklilik sistemine dahil olan personelimize, net ücretlerinin %3'ü oranında katkıda bulunmaktadır.

Personel Servisi

Genel Müdürlük çalışanlarına servis olanağı sunulmaktadır.

Yemek

Tüm personelimizin (Genel müdürlük, şubeler), aylık çalışma günü dikkate alınarak, o yıl belirlenen günlük yemek ücreti üzerinden yemek kartlarına yükleme yapılır.

İzin

Ücretli izin uygulamaları, İş Kanunu ve Personel Yönetmeliği doğrultusunda uygulanır.

İş Başvurusu

Başvuru Bilgileri

Staj Başvurusu

Başvuru Bilgileri

Sizin için en doğru teklife ulaşabileceğiniz karşılaştırmalı sigorta tekliflerimizi deneyin!

TEKLİF AL