Çalışan Yan Hakları

Kurumsal şirketler, çalışanları için şirket bağlılığı ve aidiyet duygusunu arttıracak yan haklar sunarlar. Yan fayda paketleri sunulması aynı zamanda kurumun marka bilinilirliğine ve tercih edilen İşveren olmaya da katkı sağlamaktadır. Oyak Grup Sigorta Çalışan Yan Hakları bölümü tarafından kurumun hedefleri, çalışan profili, ve İnsan Kaynakları stratejilerine en uygun çözüm önerileri sunulmaktadır.

Sağlık Sigortası Çözümleri

Kurumsal şirketlerde, günümüzde ilk sırada tercih edilen yan haklardan biri “Sağlık Sigortaları”dır. Çalışan personelin kurum içinde kendilerini değerli hissetmelerini sağlarken, kurum güvenini ve bağlılığını da artırmayı hedefler. Tüm bu süreçlerde, sizlere en iyi hizmeti ve optimum çözümleri sunuyoruz.

Bu kapsamda sunulan hizmetler;

 • İhtiyaç analizi sonrasında uygun programın oluşturulması,
 • Benchmark ve teminat kullanım frekansları ölçülerek gruba özel alternatif planların oluşturulması,
 • Sigorta şirketlerinden alınan tekliflerin aynı şartlar altında bir araya getirilmesi,
 • Müşterinin uygun bulduğu sigorta şirketlerinin teklifleri üzerinde gerekli içerik ve primsel pazarlıkların yapılarak poliçenin nihai haline getirilmesi,
 • Seçilen ürün ve içeriği hakkında çalışanları bilgilendirmek amacıyla seminerler organize edilmesi,
 • Primlerin bordroya yansıtılması konusunda İK destek hizmeti verilmesi,
 • Sözleşme, poliçe ve zeyilnamelerin kontrollü olarak doğru zamanda iletilmesi,
 • Sözleşme, poliçe ve zeyilnamelerin kontrollü olarak doğru zamanda iletilmesi,
 • Müşterinin onayı sonrasında poliçe işlemlerinin takibi,
 • Tazminat takibinin yapılması;
  • Tazminatların sigorta şirketine ulaştırılmasının sağlanması (kurye organizasyonu),
  • Sigorta şirketine gönderilmeden önce tespit edilen eksik evrakların temini,
  • 5 iş günü içinde tazminat ödemesinin sağlanması ve sigortalıya ödeme bildirimi,
  • 3 aylık periyodlarda, Sigorta kullanımı ile ilgili detayların grup yetkilileri ile analiz edilmesi.

Grup Hayat Sigortası

Grup Hayat Sigortası, şirketinizin çalışanlarını ve ailelerini, çalıştıkları dönemde oluşabilecek risklere karşı güvence altına alan, yaşam standartlarını korumayı amaçlayan, avantajlı bir hayat sigortasıdır.

Grup Hayat beklenmedik risklere karşı çalışanlarınıza finansal güvence sağlar. Grup Hayat Sigortaları ile vefat, sakatlık, kritik hastalık gibi beklenmedik durumlara karşı çalışanlarınıza ve ailelerine maddi güvence sağlayabilirsiniz.

18 - 65 yaş arasındaki tüm çalışanlar poliçe kapsamına alınabilir.

En az 10 çalışanın kapsam altına alınması gerekir.

Sigorta süresi 1 yıldır. Sigorta poliçesi isteğe bağlı olarak her yıl yenilenir.

Teminatlar

Çalışanlarınız  ecelen vefat  riskine karşı Oyak Grup Sigorta güvencesi altındadır.

Ek Teminatlar : Talep etmesi halinde aşağıda yazılı Ek Teminatlar  sağlanabilmektedir.

 • Kaza Sonucu Vefat
 • Kaza Sonucu Daimi Sakatlık
 • Hastalık Sonucu Daimi Sakatlık
 • Kaza Sonucu Tedavi Giderleri 
 • Kaza Sonucu Haftalık Gelir Kaybı 
 • Kritik Hastalıklar 
 • Deprem
 • Asistans Hizmetleri

Vergi Avantajı
İşverenler için bu sigorta kapsamında ödenen primler vergiye esas matrahtan düşülebilir. Ücretli çalışanların kendisine, eşine ve küçük çocuklarına ait hizmet erbabı tarafından ödenen şahıs sigorta primleri, ödendikleri ayda elde edilen brüt ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde vergi matrahından indirilebilir. Daha detaylı bilgi için Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.gib.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Grup Ferdi Kaza Sigortaları

Grup Ferdi Kaza Sigortası, şirketinizin çalışanlarını, çalıştıkları dönemde kaza sonucu oluşabilecek risklere karşı güvence altına alan bir sigortadır. Grup Ferdi Kaza Sigortası ile kaza sonucu oluşacak tıbbi bakım giderleri de teminat altına alınır.

Çalışanlarınızı, başlarına gelebilecek kazalara karşı sigortalayın; hem onlara güvenli bir gelecek kurun hem şirketinizin geleceğine güvenle bakın.

 • Grup poliçelerinde sigortalanma yaşı 16 - 70 arasıdır. 18 yaşının altındaki kişiler için Vefat teminatı verilemediğinden, sadece Kaza Sonucu Kalıcı Sakatlık teminatı verilebilmektedir.
 • Türk Ticaret Kanunu yeni maddesine göre, 15. Yaşını geçen kişilerde, hem velisinin hem de kendisinin imzalı onayı olması şartıyla, Kazaen Vefat teminatı verilebilmektedir.
 • En az 10 çalışanın kapsam altına alınması gerekir.
 • Sigorta süresi 1 yıldır. Sigorta poliçesi isteğe bağlı olarak her yıl yenilenir.

Teminatlar

Çalışanlarınız  kaza sonucu vefat  riskine karşı Oyak Grup Sigorta güvencesi altındadır.

Ek Teminatlar : Talep edilmesi halinde Kaza Sonucu vefat teminatına ek olarak aşağıdaki teminatlar sağlanabilmektedir.

 • Kaza Sonucu Daimi Sakatlık
 • Kaza Sonucu Tedavi Giderleri
 • Kaza Sonucu Haftalık Gelir Kaybı 
 • Kritik Hastalıklar
 • Deprem
 • Asistans Hizmetleri

Vergi Avantajı
İşverenler için bu sigorta kapsamında ödenen primler vergiye esas matrahtan düşülebilir.Ücretli çalışanların kendisine, eşine ve küçük çocuklarına ait hizmet erbabı tarafından ödenen şahıs sigorta primleri, ödendikleri ayda elde edilen brüt ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde vergi matrahından indirilebilir. Daha detaylı bilgi için Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.gib.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bireysel Emeklilik

Çalışanlarının hayatına ekstra değer katmayı hedefleyen işverenlerin çalışanlarına sunduğu ‘’İşveren Grup Emeklilik Planı’’ hem çalışanlara hem de işverenlere özel avantajlar sağlayarak her iki tarafın da memnuniyetini sağlar. “Bireysel Emeklilik Planları”, yeni ve kaliteli iş gücünün şirket bünyesine katılmasında etkili olduğu kadar mevcut kadronun da uzun sureli istihdamına katkıda bulunur.

OyakGrup Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. kurumun zaman içinde değişen ihtiyaç ve önceliklerine uygun grup emeklilik planları oluşturarak kurum içerisindeki iş gücünün daha verimli çalışmasına katkı sağlayacak modeller geliştirmektedir. Bu kapsamda sunulan hizmetler;

 • Firmanın sektörü, çalışan profili, İK politikaları ve şirket kültürünü göz önünde bulundurarak, kurum ihtiyaç ve beklentilerine en uygun emeklilik planının oluşturulması,
 • Hazırlanan emeklilik planının, diğer yan haklar ile uyumunun sağlanması,
 • Plan içerikleri ve teminatların karşılaştırılması (benchmarking),
 • Oluşturulan plan ile ilgili doküman ve görsellerin hazırlanması,
 • Oluşturulan plan ile ilgili olarak personeli bilgilendirme amaçlı Eğitim programları düzenlenmesi,
 • Yeni ve gelişmekte olan emeklilik piyasası, uygulamalar ve yeni yasal düzenlemeler hakkında bilgilendirmede bulunulması,
 • Çalışan memnuniyet anketleri düzenlenmesi.

İşveren Grup Emeklilik Planı

İşini seven, kurumuna bağlı, verimli iş çıkarabilen çalışanlar, hemen hemen tüm işverenlerin hayalidir. Çalışanlar ise kendisine değer veren, çalışanının hayat standartlarını yükseltmek için elinden geleni yapan bir işvereni her şeyden çok ister. Bu hayalleri gerçeğe dönüştürmek ise artık çok kolay! Kurumlara özel sunduğumuz İşveren Grup Emeklilik Planı hem çalışanlara hem de işverenlere özel avantajlar sağlıyor; her iki tarafın da mutlu olmasını sağlıyor.

Avantajları

 • Düşük yönetim gideri

  Bireysel emeklilik ödemesi ile çalışanlarının geleceğine katkıda bulunmak isteyen kuruluşlara sunulan emeklilik planları, bireysel katılımcılara sunulan planlardan daha cazip koşullara sahiptir. Kuruluşlara; grubun çalışan ve katılımcı sayısı, toplam fon büyüklüğü gibi kriterlere bağlı olarak, düşük yönetim gideri ve giriş aidatı kesintileri gibi özel avantajlar sağlanır.

 • Diğer işverenler arasında fark yaratırsınız

  Çalışanlarına bireysel emeklilik gibi bir ek olanak sunan şirketler, çalışanlar tarafından öncelikli olarak tercih ediliyor. Bu sayede nitelikli çalışanları istihdam etme ve elde tutma şansınız artmış olur.

 • Çalışanlardan aldığınız verim artar

  Bireysel Emeklilik Sistemi, çalışanların motivasyonunu yükseltmek açısından en az maaş artışı kadar etkilidir. Çalışanı adına sisteme ödeme yapan işveren, çalışanlarının motivasyonunu ve kuruma bağlılığını artırmak gibi önemli kazançlar sağlar.

Hak Ediş Uygulaması Hakkında

Aylık katkı payları, bağlı oldukları kurum tarafından ödenen çalışanların, kendileri adına ödenen bu katkı paylarına hak kazanabilmeleri için bulundukları şirkette belli bir süre çalışmış olmaları gerekir. Bu süreye hak ediş süresi uygulaması denir ve katılımcının grup emeklilik sözleşmesine giriş tarihinden itibaren 7 yılı aşamaz. 09 Kasım 2012 tarihinde bireysel emeklilik hakkında yönetmelik ile yenilenen hak ediş süresi uygulamasında çeşitli değişikliklere gidilmiştir. İlgili kanun ve yönetmeliklere buradan ulaşabilirsiniz.

Otomatik Katılım

Otomatik Katılım, özel ve kamu sektöründe çalışan 45 yaşın altındaki her T.C. vatandaşının işverenleri aracılığıyla emekliliklerine yönelik ek tasarruf yapmalarını ve ikinci bir gelir elde etmelerini hedefleyen Bireysel Emeklilik Sistemi’dir.

Diğer adı Zorunlu BES olan bu sistemin en büyük avantajı, devletin bir kereye mahsus olmak üzere 1.000 TL destek veriyor olması. Otomatik Katılım sistemine dahil olmak zorunlu bir uygulamadır.

OKS kapsamında çalışanlara;

 • Ödenen katkı payı tutarının yüzde 25’i oranında devlet katkısı,
 • 2 aylık başlangıç dönemi sonunda sistemde kalmaya devam etmeleri halinde 1.000 TL ilave devlet katkısı,
 • Emeklilik hakkını en az 10 yıllık gelir sigortası alarak kullanmayı tercih etmeleri durumunda, birikimlerinin %5’i karşılığı ek devlet katkısı sağlanır.

Devlet katkısı, taahhüt olarak hesaplanır ve çalışanın devlet katkısı hesabında kayıt altına alınır. Taahhüt edilen bu tutarlar, çalışanın devlet katkısı ile ilişkili hesabına sözleşmenin sistemde kaldığı süreye bağlı olarak aşağıda belirlenen hak ediş oranlarına göre nakden ödenir.

Otomatik katılım devlet katkısı hesabında kayıtlı bu tutarların;

 • Sistemde en az 3 yıl kalınması durumunda %15’ine,
 • Sistemde en az 6 yıl kalınması durumunda %35’ine,
 • Sistemde en az 10 yıl kalınması durumunda %60’ına,
 • Emeklilik, vefat ya da maluliyet halinde %100’üne,

hak kazanılır.

Sizin için en doğru teklife ulaşabileceğiniz karşılaştırmalı sigorta tekliflerimizi deneyin!

TEKLİF AL